• Forsidebildet - Ikke rediger denne

    søndag 11. juli 2010 15:39
NEG SKOG PDF Skriv ut E-post
onsdag 18. mai 2016 08:52

Konkurransetilsynet har fattet vedtak om å forby foretakssammenslutningen mellom AT Skog SA og NEG Skog AS.

Se vedtak fra konkurransetilsynet.


NEG Skog AS fortsetter sin virksomhet mot skogeiere i Agder-regionen, og ser frem til å fortsatt kunne tilby våre tjenester som en del av NEG gruppen.

Går du med tanker om hogst eller andre skogbruksrelaterte tiltak, hører vi gjerne fra deg.

 

Ønsker du en uforpliktende befaring eller en hyggelig skogprat, ta kontakt med en av våre skogbruksledere.

 
Det Norske PEFC-systemet er revidert PDF Skriv ut E-post
tirsdag 26. januar 2016 14:04

 

PEFC Norges sertifiseringssystem har vært igjennom en omfattende revisjon i perioden 2013-2015. Siste fase av revisjonsprosessen har vært en grundig 3.parts vurdering av de norske standardene opp mot PEFC`s internasjonale standarder samt en endelig godkjenningsprosess i PEFC internasjonalt. 14.januar ble det norske systemet formelt regodkjent av PEFC Council.

 

Den nye standarden trer i kraft 1.februar 2016.

 

Vi ber alle grunneiere som er sertifisert gjennom NEG Skog AS om å sette seg inn i de nye kravene.

 

Den nye standarden ligger tilgjengelig på PEFC Norge`s hjemmeside (www.pefc.no)

 

 
Salg av NEG Skog AS PDF Skriv ut E-post
tirsdag 17. november 2015 08:41

NEG AS har 13. november signert avtale med AT Skog SA om kjøp av 100% av aksjene i NEG Skog AS – se pressemelding Pressemelding AT Skog SA

 

NEG Skog AS kommer til å bestå som en selvstendig aktør. NEG Skog AS er å anse som en viktig pådriver til høy aktivitet i markedet, og vil fortsette sitt arbeid med å tilby grunneiere og andre aktører sine tjenester.

 

Det er samtidig inngått en samarbeidsavtale mellom partene for å sikre, at NEG AS får stabil og god tilgang på virke til sine biobrensel aktiviteter. Intensjonen er å utvikle disse aktivitetene i landsdelen til felles beste.

I samarbeidet inngår også Norsk Energigjenvinning, men sin lange og omfattende erfaring innen flising, kverning og annen produksjon av biobrensel. Norsk Energigjenvinning vil fortsette sin vekst innen dette kjerneområde og være en viktig aktør og samarbeidspartner for AT Skog.

 

Vi ser frem til et sterkt samarbeid.

Peter Thyssen

 
Rydde-prosjekter PDF Skriv ut E-post
tirsdag 03. november 2015 21:19

 

NEG Skog AS satser i tillegg til tradisjonell skogsdrift, stort på skogrydding av områder for vei, industri og boligformål.

I sammarbeid med søsterselskap, Norsk Energigjenvinning AS, kan vi utføre alle ledd i arbeidsprosessen. Alt fra skogrydding, flising av kvist/virke, kverning av stuer og omsetting av tømmer. Dette medfører at oppdragsgiver kan forholde seg til en aktør som utfører hele jobben.

Vi har tilgang til entreprenører og manuell arbeidskraft i forbindelse med innleid arbeidskraft, i tillegg til egne maskiner.

 

Pågående prosjekter:

 

E-18 Arendal-Tvedestrand

20151103 133150

 

20151030 101620

Vi har fått i oppdrag å rydde for ny E-18 trase mellom Arendal og Tvedestrand.

Oppdraget strekker seg ut over et område på ca 1 900 dekar, og har et omfang av ca 28 000 kubikkmeter tømmer.

Her har vi kontinuerlig tre maskinlag og ca fem manuelle arbeidere i arbeid.

Oppdrag utføres i samarbeid med søsterselskap, Norsk Energigjenvinning AS, som håndterer alt av flising og kverning.

 

 20150914 122348image1

 

 

 

Datalagringsplass - Støleheia (Vennesla)

Bulk eiendom satser stort i en datalagringsplass på Støleheia i Vennesla.

Første byggetrinn er godt i gang, og NEG Skog AS har fått oppdraget med å avskoge området.

TT Anlegg AS er hovedentreprenør på grunnarbeidet.

Området dreier seg i første omgang om ca 100 dekar.

NEG Skog AS utfører alt av skogrydding, utkjøring av tømmer, samt utkjøring av kvist. 

 

 

 

 
Hogge ?? PDF Skriv ut E-post
onsdag 15. juli 2015 15:18

risyhamn

Vi ser at det er god etterspørsel etter tømmer, og vi vil benytte anledningen til å informere om at vi har veldig gode leveranser på gran sagtømmer til eksport. Dette sagtømmer har liberale kvalitetskrav som igjen gjør skurandelen høy.  Vedlagt ligger toleransetabell for sagtømmer av gran til eksport.

 

 Ellers har vi gode leveranser på alle typer tømmer og sortiment.

 

Vi søker grunneiere som ønsker kontakt med tanke på hogst, eller andre skogbruksreltaterte tiltak.

 

Ta kontakt med en av våre skogbruksledere for en hyggelig og uforpliktende skogprat.

 

 

 

NEG Skog AS  |  Mjåvannsvegen 118  |  N-4628 Kristiansand  |  Telefon 38 08 11 80  |  Fax: 38 08 11 81  |  post@neg.no  |  Org.nr. 991 247 335 MVA