• Forsidebildet - Ikke rediger denne

    søndag 11. juli 2010 15:39
Innmelding av tømmerleveranse / skogkulturtjenester PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Administrator   
torsdag 15. mars 2012 20:24

Leverandørnr.
Leverandør navn
Adresse
PostnrPoststed
Telefonnr.E-post (Må fylles ut hvis du vil ha en kopi av innmeldingen tilsendt)
Gårdsnr.Bruksnr.Kontonr. for utbetaling av tømmeroppgjør
Har eiendommen miljøplan:

Innmeldingen gjelder

Resten av skjemaet vil tilpasses dine valg


Hogst / leveranseopplysninger
Leveringsønske fordelt på sortiment
SortimentKvantum
Gran massevirke
Gran sagtømmer
Furu massevirke
Furu sagtømmer
Tidspunkt for levering:
Navn på hentested:
Skogfondsats (valgfri sats mellom 4 og 40%): %
Beskrivelse / Annen informasjon:
Har du som leverandør ferdig tegnede kart over hogstområdet så kan de vedlegges her:

Utfyllende spørsmål

1. Ønskes det driftstilbud fra NEG Skog?
2. Har den som utfører driften Norsk PEFC skogstandard kompetanse?
(Tidl. Levende Skog)
2. b) Navn på ansvarlig person med Norsk PEFC skogstandard kompetanse (Tidligere LS):

Vi tar kontakt og avklarer viktige detaljer vedrørende:

- Miljøhensyn i henhold til Norsk PEFC skogstandard (Tidligere Levende Skog standard).
- Forslag til kontrakt blir sendt leverandør for signering
- En kontrakt inneholder.:
  • Avtalt pris per kubikkmeter
  • Anslått kubikkmeter per sortiment
  • Avtalt kostnad til entreprenør
  • Kalkyle for hele driften
  • Dato for ca. oppstart av hogst
  • Apteringsinstruksjon
  • Generelle kontraktsvilkår
Skogkulturtjenester
TiltakAreal daaTreslagAntall planter
Plantekjøp gran
Plantekjøp furu
Areal daa
Markberedning
Avstandsregulering
Rydding
Sprøyting
Beskrivelse / Annen informasjon:

Priser 2013

Typekr / plante
Gran plugg - 1. år2,70,-
Furu plugg - 1. år2,70,-
PlanteutførelseEtter avtale
Annet arbeidEtter avtale

Alle priser er eks. MVA - Forbehold om feil i oppgitte priser!

Annen informasjon

I de fleste kommuner i Agder er det 35 - 40% tilskudd til skogkultur. Det resterende kan finansieres med skogfond. Skogfondsordningen er svært gunstig for tiden da det er 85% skattefordel på bruk av skogfond.

Du vil motta en ordrebekreftelse på skogkulturbestillinger, denne må signeres og returneres til NEG Skog

For å forhindre spam må vi forsikre oss om at du er et menneske og ikke en robot. Svar derfor på følgende regnestykke:

Hvor mye er 3 + 2?
Vi er alltid på hugget og tar kontakt raskt etter at vi har mottatt en henvendelse!

Sist oppdatert fredag 16. mars 2012 11:50
 

NEG Skog AS  |  Mjåvannsvegen 118  |  N-4628 Kristiansand  |  Telefon 38 08 11 80  |  Fax: 38 08 11 81  |  post@neg.no  |  Org.nr. 991 247 335 MVA