Salg av NEG Skog AS Skriv ut
tirsdag 17. november 2015 08:41

NEG AS har 13. november signert avtale med AT Skog SA om kjøp av 100% av aksjene i NEG Skog AS – se pressemelding Pressemelding AT Skog SA

 

NEG Skog AS kommer til å bestå som en selvstendig aktør. NEG Skog AS er å anse som en viktig pådriver til høy aktivitet i markedet, og vil fortsette sitt arbeid med å tilby grunneiere og andre aktører sine tjenester.

 

Det er samtidig inngått en samarbeidsavtale mellom partene for å sikre, at NEG AS får stabil og god tilgang på virke til sine biobrensel aktiviteter. Intensjonen er å utvikle disse aktivitetene i landsdelen til felles beste.

I samarbeidet inngår også Norsk Energigjenvinning, men sin lange og omfattende erfaring innen flising, kverning og annen produksjon av biobrensel. Norsk Energigjenvinning vil fortsette sin vekst innen dette kjerneområde og være en viktig aktør og samarbeidspartner for AT Skog.

 

Vi ser frem til et sterkt samarbeid.

Peter Thyssen